BAO XE RIÊNG HỘI AN ĐI ĐÀ NẴNG

Khoảng cách: 30 km

Thời gian: 45 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 250K
2 chiều 500k
Xe 7 chỗ 1 chiều 300K
2 chiều 600K
Xe 16 chỗ 1 chiều 450k
2 chiều 900k