Thuê xe riêng Hội An đi Bà Nà

Khoảng cách: 55 km

Thời gian: 75 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 550K
2 chiều 1000k
Xe 7 chỗ 1 chiều 600K
2 chiều 1200k
Xe 16 chỗ 1 chiều 800K
2 chiều 1300k