Thuê xe Đà Nẵng đi VinWonders Nam Hội An

Khoảng cách: 45 km

Thời gian: 60 phút

Xe 4 chỗ 1 chiều 400K
2 chiều 800k
Xe 7 chỗ 1 chiều 450k
2 chiều 900k
Xe 16 chỗ 1 chiều 650k
2 chiều 1300k